MS7 Uitzendbureau
cover-image

Privacyverklaring

Privacybeleid MS7 B.V.

Dit is het privacybeleid van MS7 B.V. gevestigd te Vlissingen handelend onder
kamer van koophandel nummer 84827629. (hierna te noemen MS7)
In dit privacybeleid wordt beschreven wat voor gegevens wij verwerken die we
verkrijgen door middel van zowel online als offline activiteiten zoals gebruikers
van de website, werknemers, werkzoekenden en relaties/opdrachtgevers van
MS7.

Privacy reglement MS7 B.V.

1 Toepassing privacybeleid

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die verwerkt worden door MS7. Dit
beleid wijzigt regelmatig, wij adviseren daarom ook om regelmatig dit beleid opnieuw in te zien.
Laatste wijziging is gedaan op 18-02-2022

1.1 Wanneer is deze privacy policy van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die MS7 verwerkt in haar
database en via de website.

1.2 Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

MS7, gevestigd te Vlissingen (“MS7”) is verantwoordelijk voor het verwerken van je
persoonsgegevens.

1.3 Informatie omtrent wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2018. Gezien wetgeving en
beleid kan wijzigen adviseren wij je deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen.

1.4 Uitleg en opbouw van dit Privacy- en Cookiebeleid

In dit privacy- en cookiebeleid beschrijven we welke persoonlijke gegevens MS7 van je verwerkt. Via
de website www.MS7.nl en www.ms7-uitzendbureau.nl (hier nader genoemd als "website") kan je
zoeken naar openstaande vacatures en relevante informatie over MS7. Dit privacy- en cookiebeleid
geeft informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van de bezoekers en gebruikers van
de website (hier nader genoemd als de "gebruikers").
Op het moment dat je een passende vacature hebt gevonden en je bemiddelt wilt worden door MS7
zullen wij zowel offline als online gegevens van je opslaan. Middels dit privacy- en cookiebeleid zullen
we duidelijk maken wat wij doen met jouw gegevens.

2 Bezoek website

2.1 Bezoek aan de website van MS7

Wanneer je onze website bezoekt dan verwerken onze websitebeheerders een aantal technische
gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de website zodat wij je de functionaliteiten van de
website kunnen leveren. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website
beheren, door bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde
delen van de website te verbeteren. Hierdoor zorgen wij ervoor dat je de informatie op de website
snel en eenvoudig kan vinden.


2.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, de bezochte
webpagina's, de internetbrowser die je gebruikt, vorige/volgende bezochte websites en de duur van
een bezoek/sessie.

2.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze technische gegevens voor dit doel niet langer dan 3 maanden.

3 Nieuwsbrief

3.1 Nieuwsbrieven

Via de website kan je je abonneren op de nieuwsbrief, doelstelling van deze brief is dat wij eenmaal
per kwartaal een nieuwsbrief zullen sturen.

3.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken je gegevens in een mailinglijst waarbij we je naam, voornaam en emailadres noteren.
Deze gegevens hebben wij nodig om je op de juiste manier aan te schrijven en uiteraard een mail te
kunnen zenden.

3.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens tot er bij ons een afmelding komt voor deze nieuwsbrief, daarna zullen
je gegevens binnen een week verwijderd worden.

4 Solliciteren via de website

4.1 Solliciteren op de website

Op de website van MS7 kun je zoeken naar vacatures. Allereerst kun je een selectie maken tussen
Safety en Techniek. Hierna kun je zoeken op sector. Zodra je een vacature hebt gevonden kan je een
sollicitatie doen via de website. De persoonsgegevens die je op dat moment verstrekt zullen wij
verwerken in onze database.

4.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken de volgende gegevens als je die aan ons verstrekt en die wij nodig achten om een
geschikte match te maken: naam, postcode, woonplaats, opleidingsniveau, werkervaring en je werk
gerelateerde eisen ten aanzien van werk of een opdracht, zoals functie, branche, hoeveel uren je wilt
werken en je gewenste salaris.
Naast bovenstaande gegevens zal er een log file aangemaakt worden waarbij we bijhouden dat je
akkoord bent gegaan met ons privacy beleid met daarbij je naam, contactgegevens en de datum dat
je onze website hebt bezocht.

4.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar, na dit jaar zullen we je een mail sturen met daarin de
vraag of je gegevens langer mogen bewaren. Hiervoor zullen we je toestemming vragen, indien je niet akkoord gaat zullen wij deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet-
en regelgeving moeten bewaren.

5 Contactformulier via website

5.1 Het beantwoorden van vragen

Via de contactpagina op de website kan je een vraag stellen middels contactformulier. Daarnaast kan
je uiteraard altijd bellen naar onze vestiging.

5.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Hiervoor verwerken we je naam, voornaam en emailadres en de eventuele correspondentie met
betrekking tot je vraag.

5.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Je gegevens worden na 4 weken verwijderd uit onze systemen, met uitzondering van een log file met
daarin je contactgegevens, de datum van het contact en het onderwerp van je vraag.

6 Sollicitatieproces

6.1 Sollicitatiegesprek

Op het moment dat je een sollicitatie hebt gedaan bij MS7 zullen wij contact met je opnemen en
daarbij een aantal extra gegevens verwerken om beter te kunnen searchen in onze database en een
daarbij behorende match te realiseren. Dit sollicitatiegesprek kan plaatsvinden middels een
persoonlijk alswel telefonisch gesprek.

6.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

NAW gegevens, contactgegevens, geboortedatum en geboorteplaats, geslacht, burgerlijke status,
rijbewijs, opleidingsniveau en werk gerelateerde certificaten, werkervaring en je werk gerelateerde
eisen ten aanzien van werk of een opdracht, zoals functie, branche, hoeveel uren je wilt werken en je
gewenste salaris.

6.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar, na dit jaar zullen we je een mail sturen met daarin de
vraag of je gegevens langer mogen bewaren. Hiervoor zullen we je toestemming vragen, indien je niet akkoord gaat zullen wij deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet-
en regelgeving moeten bewaren.

6.4 Aanvullende vragen ten behoeve van een match

Voor sommige functies zullen wij additionele informatie moeten verzamelen willen wij een goede
match kunnen maken, deze informatie zullen we daarbij verwerken in onze database.

6.5 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Hiervoor verwerken wij een aantal functie gerelateerde eigenschappen waaronder het niet hebben
van hoogtevrees, claustrofobie en andere functie gerelateerde medische eigenschappen.

6.6 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar, na dit jaar zullen we je een mail sturen met daarin de
vraag of je gegevens langer mogen bewaren. Hiervoor zullen we je toestemming vragen, indien je niet akkoord gaat zullen wij deze gegevens verwijderen mits er documenten zijn die wij conform wet-
en regelgeving moeten bewaren.

6.7 Voorstellen bij een opdrachtgever voor verrichten van werkzaamheden

Zodra we alle gegevens goed inzichtelijk hebben zullen we je bij een geschikte match aanbieden bij
een van onze opdrachtgevers. Hiervoor zullen we je altijd per mail / telefoon informeren alvorens we
dit ten uitvoer brengen.

6.8 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Hiervoor verwerken wij je naam, woonplaats, opleidingsniveau en werk gerelateerde certificaten en
de daarbij behorende werkervaring.

6.9 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er
documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

7 Dienstverband

7.1 Aangaan, uitvoeren of beëindigen van een arbeidsovereenkomst

Op het moment dat er een match is ontstaan bereidt MS7 een arbeidsovereenkomst voor. Om dit
stand te doen komen zal MS7 je gegevens hiervoor gebruiken. Daarnaast zal MS7 deze gegevens ook
gebruiken bij continuering en beëindiging.

7.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

MS7 verwerkt hierbij de volgende persoonsgegevens. NAW, geboortedatum en geboorteplaats, BSN
nummer, legitimatiebewijs (evenals kopie hiervan), nationaliteit, inzetbaarheid, uurloon en je
handtekening.

7.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er
documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

7.4 In dienst bij MS7

Hiervoor verwerken we je NAW-gegevens, emailadres en andere contactgegevens,
geboortegegevens, burgerlijke staat, geslacht, nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs,
werkvergunning, VAR-verklaring, opleiding en werkervaring, referenties en getuigschrift,
beschikbaarheid, inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, betalingsgegevens, plaatsingsgegevens,
aanwezigheid, ziekte- of bijzonder verlof, je personeelsdossier, verzekeringspolis, urenregistratie en
– facturatie en de ontstane correspondentie tussen je contactpersoon op de vestiging.
Gedurende de periode dat je in dienst bent zullen we een aantal extra gegevens gaan verwerken die
onder andere te maken hebben met ziekteverzuim, bijzonder verlof, personeelsdossier,
verzekeringspolis, urenregistratie, urenfacturatie, verloningen etc.

7.5 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

We bewaren deze persoonsgegevens zolang je bij MS7 werkzaam bent.
Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er
documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

8 Gegevens ten behoeve van opdrachtgevers van MS7

8.1 Overeenkomst met opdrachtgever

MS7 sluit met zijn/haar opdrachtgevers overeenkomsten af over het tewerkstellen van
medewerkers, hiervoor worden er in de overeenkomst een aantal zaken genoteerd die ten behoeve
komen van deze overeenkomst bij de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van
de overeenkomst met betrekking op werving, selectie en beschikbaar stellen van werkzoekenden.

8.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, geboortedatum en geboorteplaats, nummer
identiteitskaart.

8.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er
documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

9 Controles externe partijen

9.1 Controle instanties

MS7 wordt door verschillende instanties gekeurd voor NEN-4400, VCU, belastingdienst en
accountantscontroles. Deze controle wordt altijd gedaan door derden waardoor MS7 verplicht is hier
mee aan de slag te gaan.


9.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij je NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens,
geboortegegevens, burgerlijke staat geslacht, nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning,
VAR verklaring, opleiding en werkervaring, referenties en getuigschriften, integriteitsgegevens,
beschikbaarheid en inzetbaarheid en je wensen ten aanzien van werk of een opdracht,
arbeidsvoorwaarden, betalingsgegevens, plaatsingsgegevens, aanwezigheid, ziekte- of bijzonder
verlof, je personeelsdossier, gegevens die relevant zijn voor de aanvraag van subsidies,
premiekortingen en dergelijke, verzekeringspolis, urenregistratie en –facturatie, gegevens van
contactpersonen (namen, contactgegevens en functies).

9.3 Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens hiervoor?

Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar en daarna zullen we deze gegevens verwijderen mits er
documenten zijn die wij conform wet- en regelgeving moeten bewaren.

10 Derden

MS7 schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden, zoals de hosting van de website.
󎅘Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot
persoonsgegevens, heeft MS7 de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen
om te verzekeren dat je persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden
verwerkt. Uitsluitend indien MS7 hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt
aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

11 Cookies

11.1 Welke cookies gebruikt MS7?

De website van MS7 www.MS7.nl en www.ms7-uitzendbureau.nl ("website") gebruikt cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat wij naar je browser sturen, zodat wij je browser automatisch
kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de website. Cookies kunnen gegevens verzamelen
die verbonden zijn aan het gebruik van de website, zoals welke pagina's zijn bezocht en de duur van
een gebruikerssessie.
Wanneer je gebruik maakt van de website, stuurt de cookie informatie terug aan MS7. MS7 bewaart
een cookie niet langer dan noodzakelijk. Wij maken gebruik van sessie cookies en permanente
cookies:
Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt
en welke opties je gebruikt. Wanneer je de webbrowser afsluit, wordt de sessie beëindigd en wordt
de cookie verwijderd.
Met behulp van een permanente cookie kan de Website je bij een volgend bezoek herkennen.
MS7 plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten de website.
Hierdoor ben je bijvoorbeeld in staat in te loggen op de website en naar vacatures te zoeken. Als je
helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kun je de instellingen van jouw internet browser
aanpassen om het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle
onderdelen van de website gebruikmaken Jouw keuzes:
Alleen indien je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, plaatst MS7 cookies die niet strikt
noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de Website. Met behulp van niet
noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over je websitegebruik en onthouden wij je keuzes.
Denk bijvoorbeeld aan welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp
van deze cookies willen wij je gebruikservaring op onze website verbeteren. Indien je geen
toestemming geeft voor het plaatsen van cookies, dan worden deze cookies geblokkeerd.
Google Analytics
Alleen indien je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, zal MS7 gebruik maken van Google
Analytics' cookies. Indien je geen toestemming geeft voor het plaatsen van dergelijke cookies, dan
worden deze cookies geblokkeerd. Google Analytics is een webanalyse dienst die wordt aangeboden
door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies om het gebruik dat gebruikers van de
website maken te kunnen analyseren. Google gebruikt geaggregeerde statistische informatie om
MS7 inzage te geven in hoe gebruikers de website gebruiken. Google mag deze informatie uitsluitend
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken.
Meer informatie over Google Analytics kun je hier vinden, en hier.

12 Social media

12.1 Hoe omgaan met links naar andere websites en social media?

Indien je ervoor kiest onze website te delen via social media, zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter,
dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je interesse hebt in MS7) tevens
zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke webpagina’s op LinkedIn, Facebook en/of
Twitter. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn uitsluitend de voorwaarden
(waaronder het privacybeleid) van de social media websites van toepassing. MS7 is niet
verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van dergelijke social media
websites. De Algemene Gebruiksvoorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring van MS7 zijn
daarom ook niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

13 Leeftijd

Mogen personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?
Personen jonger dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens aan MS7 verstrekken als zij daarvoor
schriftelijke toestemming hebben gekregen van een van de ouders of een wettelijke
vertegenwoordiger die deze privacy- en cookieverklaring heeft gelezen.

14 Beveiliging

14.1 Hoe beveiligen wij de gegevens?

Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en MS7 heeft passende technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van
deze gegevens. Hiertoe gebruikt MS7 meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde
servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn
opgeslagen.

15 Vragen en contactgegevens

15.1 Waar kun je terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering etc.?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die MS7 over je verwerkt en deze laten
corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar:
Info@MS7.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.